Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme.

OBECNÉ PODMÍNKY A OCHRANA ÚDAJŮ

Vlastník a správce webu www.idl.si:
Název společnosti: IDL LOGISTIKA d.o.o.
Sídlo společnosti: Ješetova ulica 101, 4000 Kranj, Slovinsko
Statutární orgán: David Benedik

1. Použití, rozsah a účel uchovávání a zpracování osobních údajů

Osobní údaje uchováváme a zpracováváme za účelem zachování kontaktu se zákazníky, obchodních sdělení prostřednictvím elektronické pošty, poptávání prodeje, profilování zákazníků s cílem přizpůsobení nabídky služeb a obsahu zákazníkům v elektronické poště a na webových stránkách. U poslaných elektronických zpráv si zaznamenáme zobrazení na straně přijatých zpráv a kliků na odkazy v přijatých zprávách osob. Pro lepší a lépe zaměřenou nabídku a přizpůsobení dalších zpráv zaznamenané údaje automaticky zpracováváme, analyzujeme, profilujeme a hodnotíme zájem našich zákazníků o poslané zprávy. Na základě zaznamenaných dat a vytvořených profilů neprovádíme automatizované rozhodování.

Na našich webových stránkách používáme cookies, pomocí kterých zlepšujeme Vaše uživatelské pohodlí a zajišťujeme kvalitu.

Za účelem informování zákazníků uchováváme následující údaje:

 • jméno a adresa společnosti,
 • adresa elektronické pošty,
 • jméno,
 • příjmení,
 • telefonní číslo

Osobní údaje shromažďujeme s výslovným souhlasem osob. Souhlasy uchováváme spolu s jejich obsahem a obsahem formuláře, ze kterých byly získány.

Shromážděné osobní údaje používají následující oddělení naší společnosti:

 • prodej,
 • marketing,
 • zákaznická podpora.

2. Vynášení

Shromážděné osobní údaje se uchovávají na území Republiky Slovinsko a v žádném případě je nevynášíme do jiných zemí.

3. Období uchování

Shromážděné osobní údaje uchováváme do vypovězení souhlasu osoby s uchováváním a zpracováním údajů. Po ukončení souhlasu osobní údaje trvale vymažeme.
Pokud bychom v naší společnosti ukončili výše uvedené použití, účel ochrany a zpracování osobních údajů, trvale je smažeme.
Potvrzení o souhlasu s obecnými podmínkami nebo tak zvané rozhodnutí o ochraně osobních údajů uchováváme 12 měsíců.

 

4. Jak chráníme získané osobní údaje

Vždy poskytujeme pouze obsah a informace, nikdy nepožadujeme čísla kreditních karet nebo jiné údaje, které by mohly být zneužity kyberzločinci. Webová stránka www.idl.si je hostována na bezpečném internetovém serveru a podléhá pravidelným bezpečnostním kontrolám.

Shromážděné osobní údaje používáme výhradně k výše uvedeným účelům, neobchodujeme s nimi ani je neposkytujeme třetím stranám, s výjimkou partnerů, kteří nám pomáhají udržovat webové stránky a jsou zavázáni chránit osobní údaje za stejných podmínek, které platí pro společnost IDL LOGISTIKA d.o.o.

Ve výjimečných případech můžeme vaše osobní údaje, v souladu se zákonem, poskytovat státním a bezpečnostním orgánům, v případě, že by tyto podaly žádost o jejich poskytnutí.

5. Práva osob

Každý může ke svým údajům kdykoli požadovat následující:

 • náhled,
 • opravu,
 • úplný výmaz,
 • přerušení zpracování a ochrany nebo ukončení souhlasu se zpracováním a ochranou, aniž by to mělo vliv na legálnost zpracování, které se na základě souhlasu prováděly do jeho vypovězení.

Požadavek může poslat e-mailem na adresu peternelj.tjasa@idl.si nebo písemně poštou na adresu sídla společnosti.

V případě, že byste si v naší společnosti přáli zpracovat osobní údaje za účelem, který není účel, pro který byly osobní údaje původně sebrané, zajistíme osobě před dalším zpracováním údajů informace o jiném účelu a všechny další relevantní informace.

Každá osoba může v případě, že má dojem, že jsou z naší strany porušována jeho práva z titulu ochrany jeho osobních údajů, podá stížnost u příslušného orgánu – Informačnímu komisaři v Republice Slovinsko: Republika Slovinsko, Komisař pro informace, Zaloška 59, 1000 Lublaň, https://www.ip-rs.si

Skupina IDL LOGISTIKE d.o.o. ctí vaše soukromí. Proto v souladu s legislativou (Zákon o ochraně osobních údajů ZVOP-2, Ur. l. RS č. 94/07 a GDPR) provádíme na naší webové stránce www.idl.si všechny činnosti pro potřeby ochrany a etického zacházení s osobními údaji.

Pokud si přejete další vysvětlení spojené s politikou ochrany osobních údajů společnosti IDL LOGISTIKA d.o.o, můžete nám napsat na peternelj.tjasa@idl.si.

Ředitel DAVID BENEDIK

podpis-david benedik