Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano. Hvala.

Kako najti ADR prevoz blaga?

break

V tem članku si preberite:

break-real

Kaj je prevoz nevarnega blaga (ADR prevoz)?

 

“Prevoz nevarnega blaga je posebna oblika transporta, ki mora biti zaradi svojih specifičnih lastnosti podvržena posebnemu sistemu normiranja. Norme prevoza nevarnih snovi so kogentne narave, saj se le tako lahko prevoz nevarnih snovi opravi z največjo mero uspešnosti in varnosti. Jasno je, da absolutne varnosti pri prevozu nevarnih snovi ne moremo doseči, lahko pa preventivno preprečimo nezgode in nesreče z upoštevanjem pravil o prevozu nevarnih snovi.” navaja Findinfo.si

ADR je evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). ADR vsebuje posebne predpise o cestnem prometu glede pakiranja, pritrjevanja in označevanja nevarnega blaga. Preberite si več o ADR prevozu blaga pri viru teh informacij.


Cilji predpisov pri prevozu nevarnega blaga:

  • – zagotoviti in izboljšati varnost pri prevozu nevarnega blaga,
  • – zagotoviti prost pretok nevarnega blaga – transport je življenjskega pomena,
  • – zagotoviti javno varnost pri prevozu,
  • – zagotoviti spoštovanje predpisov,
  • – različni ukrepi za harmonizacijo postopkov (administrativni, ukrepi ob nesreči, enak nivo nadzora po državah),
  • – zagotoviti mednarodno izmenjavo podatkov.
break-real

Kje naročiti prevoz nevarnega blaga?

 

Prevoz nevarnih snovi ( ADR ) opravljajo avtoprevozniki, ki imajo za to usposobljen kader, ustrezno opremo in vse ostalo kot naročajo regulatorji. Iskanje avtoprevoznika za prevoz ADR blaga je lahko zelo dolgotrajno in težavno. V podjetju IDL Logistika ( www.idl.si ) vam pomagajo najti prevoznika za vaše ADR blaga. Namesto Vas organizirajo ADR transport, tako da poiščejo prevoznika ki ima vozilo na relaciji, kjer prevoz potrebujete, ima dovolj prostora da naloži vaše blago in ima ustrezno opremo za izvedbo prevoza nevarnega blaga.

Za uspešno organizacijo prevoza nevarnega blaga, bodo v IDL Logistiki od vas potrebovali:

  • a) Relacijo prevoza
  • b) Količino blaga
  • c) Termin prevoza
  • d) UN številko nevarnega blaga in Razred nevarnega blaga ( Class)

Za zagotavljanje nemotene izvedbe vam priporočamo, da organizatorjem ADR prevoza dodate tudi varnostni list.

23
break-real

Posebnosti ADR prevoza blaga?

Prevoz nevarnih snovi lahko opravljajo zgolj in samo usposobljeni vozniki z ustrezno opremo. Usposabljanje za prevoz nevarnega blaga – ADR, se po veljavni zakonodaji izvaja za voznike, ki opravljajo prevoz nevarnega blaga redno ali občasno.

Osnovnega strokovnega usposabljanja se morajo udeležiti vsi vozniki vozil, ki prevažajo nevarne snovi.

Specialističnega strokovnega usposabljanja za prevoz nevarnih snovi v cisternah se morajo udeležiti vozniki vozil, ki prevažajo nevarne snovi v pritrjenih ali snemljivih cisternah, vozniki baterij posod s skupno prostornino nad 1.000 litrov in vozniki vozil, ki prevažajo nevarne snovi v cisternah – kontejnerjih s posamično prostornino večjo od 3.000 litrov na prevozno enoto.

“Najpomembnejši del prevoza nevarnega blaga je dejanski prevoz blaga. Prevoznik nevarnega blaga lahko prevoz opravi le, če je to zakonsko določeno, ima vsa splošna in posebna dovoljenja za prevoz ter so izpolnjene vse zakonske določbe za varen prevoz nevarnega blaga. Prevoznik mora nevarno blago, ki se med prevozom razsuje ali razlije, zavarovati, pobrati ali odstraniti ali na primeren način poskrbeti za zaščito ter o tem obvestiti center za obveščanje in policijo. Če tega blaga ni mogoče ustrezno zavarovati z zakonsko določeno skrbnostjo, mora prevoznik nemudoma poklicati organizacijo, ki je pooblaščena za reševanje pri nesrečah z nevarnim blagom. Organizacija deluje na prevoznikove stroške. Vlada Republike Slovenije mora v svojih notranjih aktih določiti prostore za začasno shranjevanje razsutega ali razlitega tovora in pogoje, ki jih morajo ti prostori izpolnjevati. Če se nevarno blago med prevozom izgubi, mora prevoznik izvesti vse potrebne ukrepe, da se nevarno blago najde, in o nevarnosti izginulega blaga nemudoma obvestiti center za obveščanje in policijo. Ko pride nevarno blago na namembno mesto, mora prejemnik to blago prevzeti. Prejemnik ne sme zavlačevati prevzema nevarnega blaga.” opisuje Findinfo.si

break-real

Ali je vaš tovor ADR?

Včasih podjetja naleti na dilemo, ali za prevoz njihovega blaga potrebujejo ADR usposobljenega avtoprevoznika. Kako najlažje ugotovite ali potrebujete ADR prevoznika, je tako da preverite na varnostni list. V kolikor blago naročate od dobavitelja lahko povprašate pri njih.

break-real

Skladiščenje nevarnega blaga

 

Dobra praksa na področju skladiščenja nevarnih snovi je opisana pod določenimi standardi oziroma opisi posameznih skladišč za določene vrste nevarnih kemikalij.

Vsekakor mora biti skladišče nevarnih snovi zgrajeno na področju, ki ni pod režimom vodovarstvenih con. Tla skladišča (odprtega ali zaprtega dela) morajo biti neprepustna in odporna na kemijske substance, ki se bodo skladiščile na njih (kisline, lugi ipd.). Tla morajo biti oblikovana tako, da predstavljajo lovilno posodo, če pride do razlitja ali raztrosa. Posoda mora volumsko zadržati vso razlito množino in preprečiti odtekanje le-te v okolje, kanalizacijo ali vodotoke.

Vsako skladišče mora biti zavarovano in opremljeno z varnostnimi napravami, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam vstop v času, ko je skladišče zaprto oziroma izven delovnega časa.

Skladiščenje nevarnih snovi lahko najdete na spletni strani StoringCargo.com, kjer imajo združenih več kot 54 skladišč iz Slovenije.

break-real

Iščete skladišče za nevarno blago ( ADR skladišče )?

search-updated
break
blog2